Lượt xem: 2,961 - Ngày đăng: (06/06/2013)

Các bài suy niệm Chúa nhật X thường niên - C

 


 

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN C

Lời Chúa: 1V 17, 17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17

 

>> Tải về tại đây

 

MỤC LỤC

1. Nain. 2

2. Thiên Chúa đã viếng thăm dân của Người 4

3. Sự thương xót của Chúa sự sống. 11

4. Lòng tin nơi dân – R. Gutzwiller. 14

5. Chúa thương dân khổ – Lm. ViKiNi 16

6. Sự sống hay nỗi chết – Thiên Phúc. 19

7. Tình người của Thiên Chúa rất đáng khâm phục. 22

8. Dấu chỉ thành Naim – André Sève. 25

9. Ngài vẫn còn làm phép lạ – Mark Link. 28

10. Suy niệm của Lm. Văn Quy & Lm. Trần Văn Khả. 32

11. Gợi ý suy niệm của Lm. Carôlô. 38

12. Chú giải của Noel Quesson. 40

13. Chú giải mục vụ của Hugues Cousin. 46

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.