Lượt xem: 5,432 - Ngày đăng: (11/01/2014)

Thiệp mời dự lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ giáo họ An Cư - Kiến An