Lượt xem: 11,063 - Ngày đăng: (13/05/2015)

Thông cáo của UB Giáo lý đức tin HĐGM Việt Nam về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.