Lượt xem: 6,609 - Ngày đăng: (16/08/2016)

Cáo phó: Thân mẫu hai sơ Maria Nguyễn Thị Luyện và Maria Nguyễn Thị Thanh

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.