Lượt xem: 5,462 - Ngày đăng: (12/09/2016)

Cáo phó: Thân phụ sơ Maria Nguyễn Thị Giang dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.