Lượt xem: 6,337 - Ngày đăng: (21/09/2016)

Cáo phó ông cố cha Phaolô Nguyễn Thái Sơn, SJ

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.