Lượt xem: 4,013 - Ngày đăng: (28/10/2016)

Cáo phó thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Hoa dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.