Lượt xem: 4,404 - Ngày đăng: (03/01/2017)

Bài Ca Năm Thánh Kỷ Niệm 85 Năm Thành Lập Giáo Phận


Xin Quý vị nhấp vào liên kết bên dưới để tải về bản mp3:/Image/Picture/85-nam-giao-phan/85%20NAM%20-%20MOT%20BAI%20CA%20MOI.mp3

 Xin Quý vị nhấp vào liên kết bên dưới để tải về bản mp3:

/Image/Picture/85-nam-giao-phan/BAI%20CA%20NAM%20THANH%2085%20NAM%20THANH%20LAP%20GP%20THANH%20HOA.mp3

 

 

 


 

Xin Quý vị nhấp vào liên kết bên dưới để tải về bản mp3:/Image/Picture/85-nam-giao-phan/HONG%20AN%20NAM%20THANH.mp3