Lượt xem: 1,340 - Ngày đăng: (25/01/2017)

Nghi thức hái lộc thánh 2017

Xin kính gửi quý cha Nghi thức hái lộc thánh 2017:

(xin bấm vào đường dẫn bên dưới để tải về)

/Image/Picture/tu-lieu/NGHI%20THUC%20HAI%20LOC%20THANH%202017%20A4.pdf