Lượt xem: 2,657 - Ngày đăng: (29/01/2017)

Cáo phó thân mẫu linh mục Giuse Phạm Văn Thủy và Giuse Phạm Văn Công