Lượt xem: 3,583 - Ngày đăng: (17/07/2017)

Thông tin kỳ thi tuyển vào Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh 2017


 


 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.