Lượt xem: 4,240 - Ngày đăng: (20/11/2011)

Quyết Định của Tòa Giám mục Thanh Hóa về việc thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục

 


 

- Căn cứ tình hình nhân sự giáo phận vừa có thêm ba tân linh mục,
- Căn cứ nhu cầu mục vụ của các giáo xứ liên hệ,
NAY QUYẾT ĐỊNH THUYÊN CHUYỂN NHIỆM SỞ 13 LINH MỤC CÓ TÊN SAU ĐÂY : 


 

QUYẾT ĐỊNH 

Số 01/BNLM-2010

  

-          Căn cứ tình hình nhân sự giáo phận vừa có thêm ba tân linh mục, 

-          Căn cứ nhu cầu mục vụ của các giáo xứ liên hệ, 

 

NAY QUYẾT ĐINH 

 

THUYÊN CHUYỂN NHIỆM SỞ 13 LINH MỤC CÓ TÊN SAU ĐÂY :

 


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Toà giám mục Thanh hoá ngày 10-08-2010

 


Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.