Lượt xem: 2,423 - Ngày đăng: (20/11/2011)

Danh sách ứng viên lên chức phó tế


Kính thưa anh chị em,
Các thầy có tên sau đây – gồm 3 thầy mãn trường Chủng viện Sao Biển Nha Trang và 8 thầy mãn trường Chủng viện Vinh Thanh Nghệ An – đã đệ đơn xin lãnh chức phó tế : 


 

GIÁO PHẬN THANH HOÁ 

 

UỶ BAN ƠN GỌI 

 

Kính gửi: quí cha xứ và các cộng đoàn giáo phận Thanh Hoá 

 

BẢN DANH SÁCH ỨNG VIÊN LÊN CHỨC PHÓ TẾ 

 

Kính thưa anh chị em, 

 

Các thầy có tên sau đây – gồm 3 thầy mãn trường Chủng viện Sao Biển Nha Trang và 8 thầy mãn trường Chủng viện Vinh Thanh Nghệ An – đã đệ đơn xin lãnh chức phó tế : 

 

1. Thầy Giuse Nguyễn Văn SỬU,              41 tuổi, gốc Phúc Địa, hiện giúp xứ Liên Nghĩa. 

 

2. Thầy Phêrô Chu Đình THIỆP,              36 tuổi, gốc Phù Bình, hiện giúp xứ Hữu Lễ. 

 

3. Thầy Giuse Vũ Văn TÍN,              42 tuổi, gốc Bạch Câu, hiện giúp xứ Phong Ý. 

 

4. Thầy Gioan B. Phạm Văn DIỆU,           31 tuổi, gốc Đa Phạn, hiện giúp xứ Phúc Địa. 

 

5. Thầy Gioan B. Đinh Xuân ĐỨC,           30 tuổi, gốc Bằng Phú, hiện giúp xứ Phước Nam. 

 

6. Thầy Antôn Vũ Mạnh HÀ,            45 tuổi, gốc Quần Xá, hiện giúp TCV Lê Bảo Tịnh. 

 

7. Thầy Giuse Hoàng Văn HẠNH,             32 tuổi, gốc Điền Hộ, hiện giúp xứ Tam Tổng. 

 

8. Thầy Giuse Nguyễn Văn HIỆU,            34 tuổi, gốc Kẻ Vàng, hiện giúp xứ Sầm Sơn. 

 

9. Thầy F.X. Nguyễn Xuân NAM,              34 tuổi, gốc Tam Tổng, hiện giúp xứ Chính Tòa. 

 

10. Thầy Phêrô Vũ Văn THĂNG,              31 tuổi, gốc Mỹ Điện, hiện giúp xứ Kiến An. 

 

11. Thầy Antôn Phạm Đình TIẾP,            35 tuổi, gốc Phù Bình, hiện giúp xứ Ngọc Lẫm. 

 

Theo đòi buộc của Giáo luật, giới hữu trách phải điều tra kỹ lưỡng về ứng viên lên chức thánh. Vậy ai biết các thầy trên đây có ngăn trở, xin trình lại với giáo quyền. 

 

Thanh hoá ngày 08-02-2011 

 

 Chủ tịch Uỷ ban Ơn Gọi 

 

Linh mục Giuse Vũ Thanh Long

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.