WYD 2011: Đi Đàng Thánh Giá - Via Crucis

Tác Giả : VietCatholic Network

Thực hiện : WYD 2011

Lượt Xem : 5520

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.