Đức cha Giuse dâng lễ tại Úc

Tác Giả : Vietcathlic

Thực hiện : Vietcatholic

Lượt Xem : 8755

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.