Huấn từ của Đức TGM Leopoldo Girelli - Lễ khai mạc Năm Đưc Tin

Tác Giả : Ban Truyền Thông

Thực hiện : Đức TGM Leopoldo Girelli

Lượt Xem : 5372

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.