trang chủ / Thư viện tài liệu / Suy niệm lời Chúa

21 bài suy niệm CN 32 TN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: 1V. 17, 10-16; Dt. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44

 

MỤC LỤC:


1. Bỏ vào tất cả. 2

2. Cho. 5

3. Tấm lòng. 7

4. Ánh mắt Thiên Chúa – ĐTGM Ngô Quang Kiệt. 9

5. Cho tất cả – Jean Yves Garneau. 12

6. Một góa phụ đã chỉ cho chúng ta con đường. 15

7. Người ta chỉ hiến tất cả khi nào hiến chính bản thân. 18

8. Những tấm lòng vàng. 21

9. Ca tụng bà góa - Gm. Arthur Tonne. 25

10. Suy niệm của Noel Quesson. 27

11. Đồng tiền của bà góa. 29

12. Trao ban. 31

13. Tấm lòng. 33

14. Nghèo túng. 37

15. Đồng tiền. 40

16. Cho đi. 43

17. Cho mà không mất. 46

18. Kết quả. 48

19. Tâm tình. 51

20. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux. 54

21. Chú giải của Noel Quesson. 57

21 bài suy niệm CN XXX TN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52

 

MỤC LỤC

1. Rào cản. 2

2. Người mù. 4

3. Xin thương xót tôi. 6

4. Tới nguồn sự sáng – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 9

5. Chúa chữa anh mù Bactimê – ĐGM. Nguyễn Khảm.. 12

6. “Đức tin của anh đã cứu anh” - Yvon Daigneault. 16

7. Kể cả người mù cũng thấy – Charles E. Miller. 19

8. Suy niệm của Achille Degeest. 22

9. Mù dắt mù. 25

10. Nhìn cái tốt – Gm. Arthur Tonne. 29

11. Đức tin của con đã cứu con – Noel Quesson. 31

12. Mù loà. 33

13. Tin tưởng. 36

14. Mù loà. 40

15. Lòng tin. 43

16. Sự mù loà. 46

17. Vất bỏ. 49

18. Câu chuyện. 52

19. Suy niệm của JKN. 55

20. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux. 60

21. Chú giải của Noel Quesson. 69

Suy niệm CN XXVII TN - B và Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Các bài suy niệm

* CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16

* Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38

MỤC LỤC

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN.. 3

1. Bất khả phân ly. 3

2. Điều Thiên Chúa kết hợp. 6

3. Suy niệm của Guy Marin. 8

4. Một tình yêu giống như tình yêu của Chúa Giêsu. 12

5. Để thành toàn tình yêu – Achille Degeest. 15

6. Đừng chia tay với người mình yêu. 17

7. Suy niệm của Lm. Nguyễn Cao Siêu. 21

8. Suy niệm của Gm. Arthur Tonne. 24

9. Suy niệm của Noel Quesson. 26

10. Vợ chồng bất khả phân ly. 29

11. Bền vững. 31

12. Đời đời. 35

13. Hôn nhân. 37

14. Gia đình. 40

15. Chung thuỷ. 43

16. Suy niệm của JKN. 46

17. Tìm lại sự ngạc nhiên – Lm. Mark Link. 52

18. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux. 57

19. Chú giải của Noel Quesson. 65

20. Chú giải của Fiches Dominicales. 71

LỄ MÂN CÔI 78

1. Lời kinh của mỗi cá nhân. 78

2. Kinh Mân Côi. 80

3. Xin Vâng – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 83

4. Lễ Mẹ Mân Côi. 86

5. Bài học quan trọng của kinh Mân Côi. 89

6. Đức Chúa Ở Cùng Bà – Lm. Nguyễn Cao Siêu. 93

7. Mẹ Đầy Ơn Phước – R. Veritas. 96

8. Kinh Mân Côi – Lời kinh kỳ diệu. 99

9. Mẹ Mân Côi – Mẹ chiến thắng. 103

10. Suy niệm của ĐGM. Gioan B. Bùi Tuần. 108

11. Tôi là nữ tỳ của Chúa. 112

12. Kinh Mân Côi. 115

13. Lễ Đức Mẹ Mân Côi. 118

14. Lễ Đức Mẹ Mân Côi. 121

15. Suy niệm của ĐGM. Gioan B. Bùi Tuần. 124

16. Kinh Mân Côi. 129

Các bài suy niệm CN XXVI TN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48

 

MỤC LỤC:

1. Chặt tay. 2

2. Óc bè phái. 4

3. Làm cớ sa ngã. 6

4. Quyết liệt dứt khoát với tội lỗi. 9

5. Một dân tộc ngôn sứ – Jean Yves Garneau. 11

6. Mẹ của sự khám phá – Charles E. Miller. 14

7. Suy niệm của Achille Degeest. 17

8. Tinh thần đại kết. 20

9. Chặt tay bạn đi – Gm. Arthur Tonne. 25

10. Suy niệm của Noel Quesson. 27

11. Dịp tội. 30

12. Gương mù. 33

13. Suy niệm của JKN. 36

14. Ghen tức. 42

15. Dịp tội. 45

16. Óc ganh tỵ. 48

17. Suy niệm của Chiara Lubich. 51

18. Cái giá người môn đệ phải trả - Lm Mark Link. 54

19. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux. 58

20. Chú giải của Noel Quesson. 62

21. Chú giải của Fiches Dominicales. 68

20 bài suy niệm CN XXIV TN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

 

MỤC LỤC

1. Đức Kitô. 2

2. Đau khổ. 4

3. Suy niệm của Maurice Brouard. 6

4. Đời sống đời đời thì chắc chắn – Charles E. Miller. 9

5. Tưởng lầm – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 12

6. Đối với chúng ta, Chúa Giêsu là ai?. 16

7. Thách đố của niềm tin. 19

8. Bạn nghĩ gì về Đức Kitô – Gm. Arthur Tonne. 23

9. Thiên hạ nói Thầy là ai? – Noel Quesson. 25

10. Kitô-hữu là ai?. 27

11. Đức Kitô. 30

12. Đau khổ. 34

13. Đau khổ. 37

14. Đức tin. 40

15. Đức Giêsu. 43

16. Từ bỏ. 47

17. Anh em bảo Thầy là ai?. 50

18. Suy niệm của Lm Trần Bình Trọng. 53

19. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux. 56

20. Chú giải của Noel Quesson. 64

23 bài suy niệm CN XXIII TN - B

 

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Is. 35,4-7a; Gc. 2,1-5; Mc 7,31-37


MỤC LỤC:

1. Câm và điếc. 2

2. Lắng nghe. 4

3. Nói được rõ ràng. 6

4. Hãy mở ra – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 9

5. Hãy mở ra - ĐGM. Nguyễn Khảm. 13

6. Một ngày kia khi vương quốc đến. 18

7. Đức tin là bởi nghe, sự thờ lạy là bởi nói. 21

8. Chúng ta là những kẻ câm điếc được chữa lành. 24

9. Ephata - Hãy mở ra. 27

10. Lắng nghe – Gm. Arthur Tonne. 31

11. Hãy mở ra - Noel Quesson. 33

12. Câm điếc. 35

13. Câm và điếc. 37

14. Phép lạ. 39

15. Câm điếc. 43

16. Tặng vật. 45

17. Tin Mừng. 47

18. Cần chữa lành bệnh điếc và ngọng tâm linh - JKN.. 50

19. Câm điếc tâm linh – Lm. Mark Link. 56

20. Ep-pha-ta – Lm. Đan Vinh. 60

21. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux. 71

22. Chú giải của Noel Quesson. 73

23. Chú giải của Fiches Dominicales. 79

 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.