trang chủ / Thư viện tài liệu / Suy niệm lời Chúa

Suy niệm CN XXII TN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23

MỤC LỤC

1. Tình mến. 2

2. Nghi thức bên ngoài. 4

3. Từ trái tim con người. 7

4. Với cả tâm tình – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 10

5. Những lời kết án khắt khe hay là hy vọng. 13

6. Bên trong là những gì đáng kể. 16

7. Chưa hết biệt phái. 19

8. Rửa tay hay rửa tâm hồn?. 22

9. Cái nào quan trọng – Gm. Arthur Tone. 27

10. Phải thờ Chúa trong tâm hồn – Noel Quesson. 29

11. Cõi lòng. 31

12. Bề ngoài. 33

13. Giáp mặt. 34

14. Giả hình. 37

15. Giả hình. 40

16. Bên trong. 43

17. Bài giảng thứ ba mươi hai. 46

18. Tiến sĩ luật bị tù – Lm. Mark Link. 48

19. Suy niệm của JKN. 52

20. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux. 58

21. Chú giải của Noel Quesson. 62

22. Chú giải của Fiches Dominicales. 68

24 bài suy niệm CN XXI TN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 54a. 60-69


MỤC LỤC:

1. Theo ai?. 2

2. Chọn lựa. 4

3. Vừa vừa thôi chứ! – Guy Morin. 6

4. Một quyết định quan trọng cho thời khóa biểu. 9

5. Lời ban sự sống. 12

6. Hành trình đức tin – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 15

7. Não trạng chúng ta thế nào?. 18

8. Trung thành theo Chúa. 20

9. Hãy làm điều bạn có thể – Gm. Arthur Tone. 24

10. Lời Chúa là thần trí và là sự sống – Noel Quesson. 27

11. Dứt khoát theo Chúa. 29

12. Vẫn tin. 32

13. Bánh Thánh Thể. 33

14. Theo Chúa. 37

15. Sống Lời Chúa. 39

16. Lời ban sự sống. 42

17. Tự do lựa chọn. 44

18. Tự do. 46

19. Chọn lựa. 48

20. Suy niệm của JKN. 50

21. Chú giải mục vụ của Alain Marchabour. 56

22. Chú giải của Noel Quesson. 58

23. Chú giải của Fiches Dominicales. 64

24. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt. 71

20 bài suy niệm Chúa nhật XIX TN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: 1V. 19, 4-8; Ep. 4, 30-5,2; Ga. 6, 41-51


MỤC LỤC:

1. Bánh Hằng Sống. 2

2. Tấm bánh bẻ ra. 4

3. Bánh bởi trời – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 6

4. Bánh trường sinh. 9

5. Không dừng lại, không chấm dứt – Achille Degeest. 12

6. Còn hơn manna nữa – Jean Yves Garneau. 15

7. Nói thẳng về một sự thật sống động. 18

8. Bánh Trường Sinh. 21

9. Sắp hàng lãnh bánh của Chúa – Gm. Arthur Tone. 26

10. Ai được Cha giáo hóa thì đến với Ta. 28

11. Sắp hàng lãnh bánh. 30

12. "Ta là bánh ban sự sống" – Lm Jos Tạ Duy Tuyền. 32

13. Bánh hằng sống. 35

14. Bánh trường sinh. 39

15. Bánh hằng sống. 41

16. Nguồn sinh lực. 43

17. Sống đời đời. 46

18. Đức Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống - JKN.. 49

19. Chú giải của Noel Quesson. 55

20. Chú giải của Fiches Dominicales. 61

17 bài suy niệm Chúa nhật XVIII TN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Xh. 16, 2-4.12-15; Ep. 4, 17.20-24; Ga. 6, 24-35


MỤC LỤC:

1. Bánh từ nhà đem đến. 2

2. Lời ban sự sống. 4

3. Tìm kiếm giá trị tuyệt đối - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 6

4. Bánh đích thực. 10

5. Tìm kiếm Chúa Giêsu. – Guy Morin. 13

6. Suy niệm của Charles E. Miller. 17

7. Chúng ta sống nhờ sự vật hay nhờ một ai?. 19

8. Dấu chỉ tình thương. 22

9. Bánh từ nhà đem tới - Gm. Arthur Tone. 26

10. Ta là Bánh Hằng Sống - Noel Quesson. 28

11. Không hư nát. 30

12. Nhiều cơn đói. 33

13. Trông cậy. 36

14. Đức Giêsu là Bánh trường sinh – JKN. 38

15. Chú giải mục vụ của Alain Marchabour. 43

16. Chú giải của Noel Quesson. 48

17. Chú giải của Fiches Dominicales. 54

20 bài suy niệm Chúa nhật XVII TN - B

 


 

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: 2V. 4, 42-44; Ep. 4, 1-6; Ga. 6, 1-15


MỤC LỤC:

1. Cộng tác với Chúa. 2

2. Bánh hóa nhiều. 4

3. Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn. 6

4. Đào tạo trái tim – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 9

5. Dịp may bỏ lỡ – Maurice Brouard. 13

6. Phúc Âm đã phản ánh trong Thánh Lễ. 16

7. Chúng ta đợi gì nơi Tin Mừng?. 19

8. Góp phần làm nên phép lạ. 22

9. Cám ơn – Arthur Tone. 26

10. Mua đâu ra bánh cho những người này ăn. 28

11. Tình thương. 30

12. Hóa bánh. 33

13. Cộng tác. 36

14. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều – JKN. 39

15. Tiết kiệm. 44

16. Chia sẻ. 47

17. Bánh người nghèo. 50

18. Chú giải mục vụ của Alain Marchabour. 52

19. Chú giải của Noel Quesson. 56

20. Chú giải của Fiches Dominicales. 62

Các bài suy niệm CN XVI TN - B


Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Gr. 23, 1-6; Ep. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34


MỤC LỤC

1. Tinh thần mục tử. 2

2. Vị mục tử. 4

3. Nhịp sống Kitô hữu – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 6

4. Chạnh lòng thương. 9

5. Chúng ta hoạt động đến đâu – Yvon Daigneault. 12

6. Chúng ta cần một sự quân bình – Charles E. Miller. 15

7. Làm sao để đáp ứng các nhu cầu của con người?. 18

8. Tìm đến với Chúa Giêsu. 21

9. Bản tường trình của giám mục – ĐGM Arthur Tone. 25

10. Suy niệm của Noel Quesson. 27

11. Mục tử. 29

12. Nghỉ ngơi. 31

13. Kiểm thảo. 35

14. Nghỉ ngơi. 38

15. Vắng vẻ. 41

16. Bình an. 45

17. Tìm về nội tâm của bản thân. 48

18. Đức Giêsu chạnh lòng thương – JKN. 50

19. Đi tìm con người – Lm. Nguyễn Lộc Hòa. 56

20. Chúng ta hoạt động đến đâu. 58

21. Kiểm điểm. 61

22. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux. 64

23. Chú giải của Noel Quesson. 66

24. Chú giải của Fiches Dominicales. 72

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.