trang chủ / Thư viện tài liệu / Suy niệm lời Chúa

Các bài suy niệm CN XIV thường niên - B


Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6

MỤC LỤC:

1. Thân phận người sứ giả. 2

2. Không làm được phép lạ. 4

3. Thèm khát. 7

4. Đừng để lỡ cơ hội – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 9

5. Những điều nghịch lý – Jean Yves Garneau. 12

6. Suy niệm của Charles E. Miller. 15

7. Người con của Đức Maria – Achille Degeest. 18

8. Đánh giá theo lý lịch. 21

9. Đừng thèm khát – Gm. Arthur Tone. 25

10. Suy niệm của Noel Quesson. 27

11. Bụt nhà không thiêng – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền. 29

12. Trân trọng con người vì phẩm chất của họ. 32

13. Lắng nghe Lời Chúa. 35

14. Ngạc nhiên. 38

15. Thiên kiến. 42

16. Đức tin. 45

17. Thành kiến. 48

18. Chối bỏ. 51

19. Phép lạ. 54

20. Đức Giêsu về thăm Nagiarét – JKN. 58

21. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux. 64

22. Chú giải của Noel Quesson. 67

23. Chú giải của Fiches Dominicales. 73

Các bài suy niệm lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ


Các bài suy niệm:

LỄ T. PHÊRÔ & T. PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

 Lời Chúa: Cv. 12, 1-11; 2Tm. 4, 6-8.17-18; Mt. 16, 13-19

 

1. Lòng yêu mến. 1

2. Một đức tin. 2

3. Phêrô Tông Đồ. 5

4. Tranh cãi thế nào?. 9

5. Hội của những người nghèo hèn tội lỗi 10

6. Phêrô và Phaolô. 13

7. Thánh Phaolô tông đồ. 14

8. Thánh Phêrô Tông Đồ. 16

9. Mến Chúa. 19

10. Bài giảng của Đức Cha Phêrô (Đà Lạt). 20

11. Đức tin. 22

12. Anh là tảng đá. 23

13. Suy niệm của JKN.. 24

21 bài suy niệm Chúa nhật XIII TN - B


Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

Mục Lục:

1. Đừng sợ. 2

2. Đụng đến áo. 4

3. Lời kêu xin. 7

4. Cảm nghiệm về Chúa – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 9

5. Tin và sờ – Guy Morin. 12

6. Suy niệm của Charles E. Miller. 15

7. Giữa lòng dân Chúa – Achille Degeest. 18

8. Đức tin cứu sống. 20

9. Thầy thuốc tối cao – Arthur Tone. 25

10. Lòng tin của con đã cứu con. 27

11. Sống lại. 29

12. Đức tin. 32

13. Mạnh mẽ. 34

14. Sống đức tin. 37

15. Bí quyết thần diệu để đạt được điều mong ước. 40

16. Sờ vào áo. 43

17. Chữa lành. 46

18. Đức tin. 49

19. Đức Giêsu chữa lành bà bị băng huyết. 52

20. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux. 60

21. Chú giải của Noel Quesson. 65

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm B

Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17


MỤC LỤC

1. Yêu thương anh em. 2

2. Yêu như Chúa yêu – ĐTGM Ngô Quang Kiệt. 5

3. Ở lại trong tình thương. 8

4. Yêu như Chúa yêu. 11

5. Phải có hoa hồng trên cây hồng – Guy Morin. 15

6. Chỉ là một nhịp đập của tim. 18

7. Phép lạ của tình yêu – Lm. Mark Link. 21

8. Mến Chúa và yêu người. 26

9. Yêu thương anh em. 28

10. Yêu thương. 31

11. Niềm tâm sự – JKN. 35

12. Yêu. 40

13. Tình yêu. 43

14. Yêu thương. 46

15. Tình yêu trao ban. 49

16. Giới răn mới – Lm. Trần Thanh Sơn. 51

17. Suy niệm của Lm. Đan Vinh. 56

18. Chú giải mục vụ của Alain Marchabour. 65

19. Chú giải của Noel Quesson. 67

20. Chú giải của Fiches Dominicales. 72

21. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt. 77

21 bài suy niệm CN IV PS - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – Năm B

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ

Lời Chúa: Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18


MỤC LỤC

1. Chủ chăn và đoàn chiên. 2

2. Chúa chiên lành. 4

3. Mục Tử Nhân Lành- ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 6

4. Mục tử nhân lành. 10

5. Những con đường hy vọng – Rolland Dionne. 13

6. Trục nhìn của chúng ta. 16

7. Hiến mạng cho chiên. 19

8. “Ta Là Mục Tử Tốt Lành” – Noel Quesson. 23

9. Mục tử thật - mục tử giả. 26

10. Ơn kêu gọi. 30

11. Mục tử. 32

12. Mục tử. 35

13. Tốt lành. 38

14. Chúa chiên lành. 41

15. Tình yêu. 45

16. Mục tử. 48

17. Vị Mục tử nhân lành – JKN. 50

18. Đức Giêsu, Vị mục tử nhân lành - Lm. Đan Vinh. 56

19. Chú giải của Alain Marchabour. 65

20. Chú giải của Noel Quesson. 68

21. Chú giải của Fiches Dominicales. 74

 

Cùng Mẹ bước theo Chúa Giêsu trên Đường Thánh Giá

CÙNG MẸ BƯỚC THEO CHÚA GIÊ-SU TRÊN ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

LM Đan Vinh biên sọan
www.hiephoithanhmau.com

 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.