trang chủ / Thư viện tài liệu / Suy niệm lời Chúa

Các bài suy niệm CN XXVII TN C và Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa: Kb 1, 2-3; 2, 2-4; 2Tm 1, 6-9.13-14; Lc 17, 5-10

Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38

Các bài suy niệm Chúa nhật XXVI TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: Am 6, 1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16, 19-31

Các bài suy niệm Chúa nhật XXV TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13

Các bài suy niệm Chúa nhật XXV TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13

Các bài suy niệm Chúa nhật XXIV TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32

Các bài suy niệm CN XXIII TNC

MỤC LỤC

1. Như người tôi tớ. 3

2. Thập giá đời thường. 5

3. Làm môn đệ của Chúa – ĐTGM Ngô Quang Kiệt. 7

4. Từ bỏ hết. 9

5. Vác thập giá theo Chúa. 12

6. Hy sinh từ bỏ. 15

7. Từ bỏ để tồn tại và tăng trưởng. 17

8. Niềm tín thác vào Chúa – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền. 20

9. Một sự nghịch lý – Lm. Nguyễn Công Đoan. 24

10. Mời gọi để từ bỏ – R. Veritas 27

11. Từ bỏ. 30

12. Một đòi hỏi nhân bản sâu đậm nhất 34

13. Sẵn sàng làm môn đệ trung thành của Chúa. 36

14. Chọn Chúa Kitô. 39

15. Theo Thầy – McCarthy. 44

16. Trả giá - McCarthy. 46

17. Từ bỏ để theo Chúa. – Veritas 50

18. Đòi hỏi của tình yêu. – Thiên Phúc 53

19. Từ bỏ. 56

20. Từ bỏ. 59

21. Từ bỏ. 62

22. Từ bỏ. 66

23. Môn đệ Đức Giêsu- Lm. Phạm Thanh Liêm. 70

24. Vác thập giá mình mà đi theo Đức Giêsu- JKN. 74

25. Điều kiện làm môn đệ Chúa Kitô. 80

26. Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên. 82

27. Những điều kiện để bước theo Đức Giêsu. 91

28. Chú giải mục vụ của Hugues Cousin. 98

29. Chú giải của Noel Quesson. 101

30. Chú giải của R. Gutzwiller 107

 

Ý cầu nguyện tháng 12 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu xin lòng thương xót Chúa. Xin cho tất cả mọi người có thể kinh nghiệm lòng thương xót Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình, đặc biệt những gia đình đang đau khổ có thể tìm thấy trong sinh nhật của Đức Giêsu một niềm hy vọng.