trang chủ / Thư viện tài liệu / Suy niệm lời Chúa

Các bài SN CN XIII TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62

Các bài SN CN XII TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: Dcr. 12, 10-11; 13,1; Gl. 3, 26-29; Lc. 9, 18-24

Các bài SN Chúa nhật XI TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN C

Lời Chúa: 2Sm 12, 7-10.13; Gl 2, 16.19-21; Lc 7,36 – 8,3

Các bài SN Chúa nhật X TN - C

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN C

Lời Chúa: 1V 17, 17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, 02-6-201

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, 02-6-201

Các bài SN Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C

Suy niệm LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ- C

Lời Chúa: St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.