trang chủ / Thư viện tài liệu / Suy niệm lời Chúa

Các bài SN CN V PS - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH - Năm C

Lời Chúa: Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35

Các bài suy niệm CN IV PS - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH - Năm C

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

Lời Chúa: Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30

Các bài SN Chúa nhật III PS - C


Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH - Năm C

Lời Chúa: Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19

Các bài Suy niệm CN II PS - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH - Năm C

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31

Các bài suy niệm LỄ PHỤC SINH – Năm C

Các bài suy niệm LỄ PHỤC SINH – Năm C

Lời Chúa: Lc 24,1-12; Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9

MỤC LỤC

1. Marathon. 2

2. Niềm tin. 4

3. Đức Kitô sống lại 6

4. Chúa Giêsu phải từ cõi chết sống lại. 8

5. Rao truyền ơn Phục Sinh - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 11

6. Ánh sáng và bóng tối – ĐTGM Ngô Quang Kiệt. 14

7. Kỷ nguyên cứu rỗi – Lc 24,1-12. 16

8. Tình yêu dẫn đến đức tin – Radio Veritas Asia. 18

9. Chúa đã sống lại – Radio Veritas Asia. 21

10. Sự nhầm lẫn – Lm Jos Tạ Duy Tuyền. 24

11. Người đã trỗi dậy rồi 27

12. Mặt trời hé mọc. 30

13. Ngôi mộ trống. 33

14. Ông đã thấy và đã tin. 37

15. Phục Sinh. 40

16. Mầu nhiệm. 42

17. Niềm vui Phục Sinh. 46

18. Đức Kitô Phục Sinh niềm vui cuộc sống. 49

19. Niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh. 54

20. Xác nhận lòng tin - McCarthy. 56

21. Phục Sinh. 62

22. Phục Sinh. 65

23. Chúa Giêsu Nagiarét sống luôn mãi 69

24. Biến đổi trở thành con người mới 72

25. Hai cái nhìn. 74

26. Ngôi mộ trống -JKN.. 76

27. Chú giải của Noel Quesson. 81

28. Chú giải của Fiches Dominicales. 87

Các bài suy niệm CN lễ lá - C


LỄ LÁ – Năm C

Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56

MỤC LỤC

1. Cô đơn và im lặng. 2

2. Con lừa. 4

3. Tình yêu đáp lại hận thù – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 6

4. Chúc tụng Đức Vua. 9

5. Tính chất hiện tại của Bí Tích Thánh Thể. 12

6. Rước Lá: Lc 19,28-40. 14

7. Người tôi tớ khổ đau của Giavê. 19

8. Vui lòng vâng phục thánh ý Chúa. 24

9. Bài Giảng của ĐGM. Phaolô Bùi Văn Đọc. 27

10. Giờ chiến thắng vinh quang – Lm Ignatio Trần Ngà. 30

11. Giờ cứu độ – Lm Jos. Trần Ngà. 33

12. Chiến thắng của tình yêu - McCarthy. 36

13. Vua vào thành: Lc 19,28-40. 41

14. Baraba và Đức Giêsu. 43

15. Suy niệm của Noel Quesson. 47

16. Một vài ý suy niệm.. 49

17. Lễ lá. 59

18. Hoan hô- Đả đảo. 61

19. Trung thành với lời tung hô. 64

20. Vụ án. 66

21. Cuộc Thương Khó. 70

22. Suy niệm của R. Gutzwiller (Lc 23, 26-49) 73

23. Ông này là ai vậy?. 82

24. Xin đừng theo ý con (Mc 11, 1-10). 85

25. Cám dỗ. 88

26. Đón tiếp. 91

27. Chúc tụng. 95

28. Làm chứng. 99

29. Yêu cho đến cùng – Thiên Phúc. 101

30. Suy niệm của Lm Jos. Phạm Thanh Liêm.. 103

 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.