trang chủ / Thư viện tài liệu / Suy niệm lời Chúa

Các bài suy niệm ngày mồng 2 tết

 


 

 

 

MỒNG HAI: Mt 15,1-6 hoặc Lc 1,67-75

1. Mừng xuân với những liên hệ. 1

2. Lòng hiếu thảo với tiên nhân. 4

3. Sống thảo hiếu. 7

4. Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên. 10

5. Hiếu kính Cha Mẹ. 15

6. Hiếu kính cha mẹ. 21

7. Xuân Đẹp Ngời Đạo Hiếu (Mt 15, 1-6). 28

8. Thảo kính cha mẹ (Mt 15, 1-6). 33

9. Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ (Mt 15,1-6). 36

10. Kính nhớ tổ tiên (Lc 1, 67-75). 39

11. Thảo kính mẹ cha (Mt 15, 1-6). 42

12. Từ đạo Hiếu đến đạo Chúa. 45

13. Hiếu thảo với cha mẹ (Mt 15, 1-6). 52

14. Suy Niệm Lời Chúa (Mt 15,1-6). 54

15. Suy niệm Lời Chúa. 57

Các bài suy niệm ngày mồng 3 tết

 


 

 

 

MỒNG BA: Mt 25,14-30 hoặc Ga 5,16-20

1. Chúa thánh hoá công ăn việc làm.. 1

2. Mưu sự tại nhân - Thành sự tại Thiên. 4

3. Mùng ba ra mắt 6

4. Mọi sự đều nhờ ơn Chúa. 11

5. Thánh hóa công ăn việc làm (Mt 25, 14-30). 14

6. Cha Tôi không ngừng làm việc (Mt 25,14-30). 18

7. “Ơn Trời Mưa Nắng Phải Thì”. 22

8. Thánh hóa công ăn việc làm (Mt 25, 14-30). 25

9. Xin Chúa Chúc Lành (Mt 25, 14-30). 28

10. Thánh hóa công ăn việc làm (Mt 25,14-30). 31

11. Làm bởi bay, ban bởi Ta (Mt 25,14-30). 33

12. Suy niệm Lời Chúa. 36

13. Suy niệm Lời Chúa. 42

14. Thánh hóa công ăn việc làm (Mt 25,14-30). 52

15. Thánh hóa công việc làm.. 58

16. Giọt mồ hôi có Chúa (Mt 25, 14-30). 60

Các bài suy niệm CN V TN C

1. Tự do. 

2. Khiêm nhường. 

3. Đào tạo tông đồ - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 

4. Môn đệ Đức Kitô trên hoàn vũ - Achille Degeest 

5. Con đường của Thiên Chúa là tốt nhất 

6. Được gọi để gọi người khác.

7. Kêu gọi các môn đệ đầu tiên - McCarthy.

8. Đào tạo môn đệ.

9. Những môn đồ tiên khởi - R. Gutzwiller.

10. Từ nay anh sẽ bắt người.

11. Dựa vào lời Thầy.

12. “Con sẽ là kẻ đánh lưới người”.

13. Cuộc phiêu lưu.

14. Mẻ lưới.

Các bài suy niệm CN IV TN - C


CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C

Lời Chúa: Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30

 

MỤC LỤC

1. Những người thân. 2

2. Tiên tri. 4

3. Không được chấp nhận. 6

4. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt. 9

5. Biết can đảm chấp nhận lỗi lầm. 11

6. Ta về ta tắm ao ta – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền. 14

7. Mở rộng tâm trí – Achille Degeest. 17

8. Để yêu như Đức Kitô yêu – Charles E. Miller. 19

9. Thân phận ngôn sứ. 22

10. Loại bỏ vị ngôn sứ - McCarthy. 27

11. Chúa Giêsu không được chấp nhận. 31

12. Khước từ vì ghen tương – R. Gutzwiller. 35

13. Suy niệm của Đức cố Giám mục Nguyễn sơn Lâm. 38

14. Cánh cửa khép kín. 46

15. Loại trừ Chúa Giêsu chăng?. 48

16. Kiên vững và dịu hiền – Thiên Phúc. 50

17. Con cái trong nhà. 53

18. Sứ vụ. 55

19. Thành kiến. 59

20. Suy niệm của JKN. 61

21. Chú giải của Noel Quesson. 66

22. Chú giải của Fiches Dominicales. 72

Các bài suy niệm CN II TN - C

 

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C

Lời Chúa: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11


MỤC LỤC

1. Mẹ Maria. 2

2. Tiệc cưới. 4

3. Họ hết rượu rồi. 6

4. Mời Chúa đến nhà - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 9

5. Suy niệm của Achille Degeest. 12

6. Giao ước mới của sự phong phú phong nhiêu. 14

7. Hãy mời Chúa vào nhà. 17

8. Cana – McCarthy. 21

9. “Ngài có bảo gì, hãy làm theo!”. 26

10. Dấu chỉ tiệc cưới Cana – Radio Veritas Asia. 33

11. Chúa đến xây dựng hạnh phúc cho con người. 38

12. Bình an, êm xuôi là ơn Chúa. 41

13. Vị khách. 44

14. Hạnh phúc mong manh – Thiên Phúc. 46

15. Chúa Giêsu thay đổi tất cả. 49

16. Chuyện bất ngờ. 52

17. Hiện diện. 55

18. Tiệc cưới Cana. 57

19. Tiệc cưới. 59

20. Quan tâm đến tha nhân - JKN.. 62

21. Chú giải của Noel Quesson. 67

22. Chú giải của Fiches Dominicales. 74

23. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt 82

Các bài SN Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22


MỤC LỤC

1. Con cái Chúa. 2

2. Chúa chịu phép rửa. 4

3. Phép Rửa khiêm nhường - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 6

4. Cuộc gặp gỡ sâu xa với Đức Giêsu Kitô. 9

5. Ơn gọi người Kitô hữu – McCarthy. 11

6. Chúa Giêsu chịu phép rửa. 16

7. Tình yêu cứu thế – Thiên Phúc. 21

8. Chúa Giêsu chịu phép rửa – R. Veritas. 24

9. Ơn gọi cao trọng làm con cái Chúa – R. Veritas. 27

10. Đấng gánh tội trần gian – Lm. Ignatiô Trần Ngà. 32

11. Trời mở ra. 35

12. Suy niệm của R. Gutzwiller. 38

13. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Thiên Chúa. 41

14. Con Yêu Dấu. 44

15. Phép rửa. 47

16. Phép rửa. 50

17. Con Chúa. 53

18. Chú giải mục vụ của Hugues Cousin. 55

19. Chú giải của Noel Quesson. 58

20. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt 64

 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.