trang chủ / Thư viện tài liệu / Suy niệm lời Chúa

Các bài SN Lễ Hiển Linh

Các bài suy niệm LỄ HIỂN LINH –

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12


MỤC LỤC

SUY NIỆM... 3

1. Lễ vật của dân tộc. 3

2. Gặp gỡ Chúa. 5

3. Một ngôi sao để đi theo. 7

4. Suy niệm của ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 10

5. Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa. 13

6. Gọi tên ngày lễ - ĐGM Vũ Duy Thống. 16

7. Gặp được Chúa Cứu Thế. 21

8. Lễ Giáng Sinh của muôn dân. 24

9. Gặp Chúa – Lm Tạ Duy Tuyền. 30

10. Ánh sáng cho mọi dân tộc – Flor McCarthy. 33

11. Lễ Hiển Linh. 40

12. Thiên Chúa cho ai nhận biết Người?. 43

13. Thiên Chúa của các dân tộc. 45

14. Tìm Đức Kitô. 49

15. Ba vua. 51

16. Ra đi 54

17. Ngôi sao dừng lại 57

18. Ngôi sao dẫn đường. 60

19. Niềm tin: một chuyến đi - ĐGM Vũ Duy Thống. 63

20. Những con mắt hiển linh. 67

21. Từ bỏ. 70

22. Đến thờ lạy. 73

23. Suy niệm của JKN.. 75

24. Lễ vật 81

25. Ngôi sao hy vọng. 84

26. Món quà. 87

27. Lễ Hiển Linh - Lm. Munachi Ezeogu. 90

28. Món quà của các Đạo Sĩ - Lm Mark Link. 93

CHÚ GIẢI. 98

1. Chú giải mục vụ của Claude Tassin. 98

2. Chú giải của Fiches Dominicales. 103

3. Chú giải của Noel Quesson. 109

4. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt 115

Các bài SN Lễ Thánh Gia – Năm C

 

Các bài suy niệm LỄ THÁNH GIA – Năm C

Lời Chúa: 1Sm 1,20-22.24-28); 1Ga 3,1-2.21-24); Lc 2,41-52

 

MỤC LỤC

1. Gia đình nhân loại. 2

2. Con có bổn phận. 4

3. Con đường hạnh phúc – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 7

4. Lễ Thánh Gia Thất. 10

5. Thưa vâng với Thiên Chúa mỗi ngày. 14

6. Tìm thấy – Flor McCarthy. 16

7. Lễ Thánh Gia Thất. 22

8. Gia đình mẫu mực cho mọi gia đình. 29

9. Những thánh gia Nagiarét thời đại mới. 33

10. Thánh gia, gương sáng của tin yêu. 37

11. Có một lý do. 40

12. Gia đình thánh thiện. 43

13. Gia đình. 46

14. Tài sản. 48

15. Thánh Gia. 51

16. Suy niệm.. 54

17. Noi gương. 57

18. Mẫu gương gia đình hạnh phúc. 59

19. Mái ấm tình thương. 62

20. Bí quyết hạnh phúc gia đình. 65

21. Kiểu mẫu của mọi gia đình. 67

Các bài suy niệm CN III mùa Vọng - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C

Lời Chúa: Xp 3,14-18; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18

 

MỤC LỤC

1. Chuẩn bị. 2

2. Kẻ tội lỗi. 4

3. Chúng tôi phải làm gì? – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 6

4. Hãy canh tân cuộc sống của mình. 9

5. Niềm vui làm cho con người tươi trẻ. 12

6. Hãy vui lên. 16

7. Chúng tôi phải làm gì?. 22

8. Để tiến tới một thế giới tốt hơn – Achille Degeest. 28

9. Đau khổ. 30

10. Sám hối. 32

11. Chúng tôi phải làm gì đây?. 35

12. Chúng tôi phải làm gì?. 38

13. Suy niệm của Lm. Ignatio Trần Ngà. 41

14. Sự sám hối chân thành – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền. 44

15. Suy niệm của McCarthy. 48

16. Vui lên anh em. 53

17. Suy niệm của R. Gutzwiller. 58

18. Chúng tôi sẽ phải làm gì?. 62

19. Cho Chúa một cơ hội. 68

20. Những hành vi thống hối. 71

21. Giàu và nghèo. 73

22. Suy niệm của JKN. 76

23. Chú giải mục vụ của Hugues Cousin. 82

24. Chú giải của Noel Quesson. 85

 

Các bài suy niệm CN I mùa Vọng - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG C

Lời Chúa: Gr 33, 14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21, 25-28. 34-36

 

MỤC LỤC:

1. Dọn dẹp bàn ghế. 2

2. Hãy nhìn đường. 4

3. Suy niệm của ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 6

4. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. 9

5. Tỉnh thức. 12

6. Đứng thẳng và ngẩng đầu. 15

7. Trước ngày gặp gỡ. 18

8. Suy niệm của McCarthy. 20

9. Tỉnh thức đợi chờ. 25

10. Ngày đại hoạ. 29

11. Ngày tận thế. 32

12. Tỉnh thức và cầu nguyện – R. Veritas. 35

13. Ngày Chúa ngự đến – R. Veritas. 39

14. Tỉnh thức và cầu nguyện – Thiên Phúc. 44

15. Cuộc sống tỉnh thức – André Sève. 47

16. Đứng lên. 49

17. Suy niệm của JKN. 52

18. Suy niệm của Lm. Mark Link. 58

19. Hãy nhìn đường - Gm. Arthur Tonne. 62

20. Chú giải mục vụ của Hugues Cousin. 64

21. Chú giải của Noel Quesson. 68

22. Chú giải của Fiches Dominicales. 74

Các bài suy niệm lễ Chúa Kitô Vua

Các bài suy niệm LỄ CHÚA KITÔ VUA - B

Lời Chúa: Đn. 7, 13-14; Kh. 1, 5-8; Ga. 18, 33b-37

 

MỤC LỤC:

1. Kitô Vua. 2

2. Vua tình yêu. 4

3. Một vị vua khác thường – Guy Marin. 6

4. Ai là vua của bạn? – Charles E. Miller. 9

5. Dung mạo của vương quyền Đức Kitô. 12

6. Vua Sự Thật – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 15

7. Làm Vua là làm chứng – ĐGM. Vũ Duy Thống. 18

8. Đức Giêsu Kitô Vua: phục vụ là cai trị. 24

9. Nước Cha trị đến - Gm. Arthur Tonne. 28

10. Tôi là Vua – Noel Quesson. 30

11. Thuộc về Chúa. 33

12. Vua vĩnh cửu. 36

13. Vạn tuế Vua Giêsu. 38

14. Đứng về phía sự thật. 42

15. Vương quyền tình yêu – Lm. Hồng Phúc. 45

16. Hoàng tử và người nghèo. 47

17. Một giải pháp cho nền hòa bình thế giới. 50

18. Phục vụ. 54

19. Làm chứng cho sự thật – Lm. Tạ Duy Tuyền. 57

20. Vua sự thật. 60

21. Trung tín. 63

22. Danh hiệu. 66

23. Xét xử. 68

24. Suy niệm của JKN. 71

25. Chú giải của Noel Quesson. 76

26. Chú giải của Fiches Dominicales. 83

Các bài suy niệm CN 33 TN - B và Lễ các Thánh tử đạo VN

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32

Lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

MỤC LỤC:

* CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN.. 3

1. Ngày phán xét 3

2. Sống sót. 6

3. Suy niệm của Jean Yves Garneau. 8

4. Chúng ta sẽ nghe và nhìn trên thiên đàng. 11

5. Hy vọng có giúp chúng ta thấy Đức Kitô không?. 14

6. Với uy quyền và vinh quang – Gm. Arthur Tonne. 17

7. Con Người sẽ đến trên đám mây – Noel Quesson. 19

8. Ngày cùng tận – Lm. Hồng Phúc. 22

9. Phán xét chung. 24

10. An tâm. 27

11. Hãy chuẩn bị. 29

12. Chúa sẽ đến. 32

13. Ngày tận thế. 35

14. Suy niệm của JKN. 37

* CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM... 42

1. Không thuộc về thế gian. 42

2. Sống chứng nhân. 45

3. Để làm chứng cho vua quan – Mt 10, 17-22. 48

4. Truyền đạo. 51

5. Con đường hạt lúa – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 54

6. Chứng nhân tình yêu – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 57

7. Suy niệm của ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 60

8. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho biết phải nói gì 64

9. Tử đạo hay sống đạo?. 67

10. Suy niệm của Lm. Phạm Thanh Liêm. 70

11. Anh em làm chứng cho Thầy. 74

12. Sống đạo và chết vì đạo. 77

13. Tử đạo, một chọn lựa của lòng tin. 80

14. Các thánh Tử Đạo Việt Nam.. 84

15. Người chứng thứ nhất – Ga 12,24-26. 88

16. Chứng nhân. 92

17. Tử đạo. 96

18. Làm chứng. 99

 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.