Lượt xem: 50,367 - Ngày đăng: (14/03/2013)

Trực tiếp: Đã có Đức Tân Giáo Hoàng


KHÓI TRẮNG ĐÃ BÔC LÊN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINA,

LOAN BÁO CHO TOÀN THẾ GIỚI BIẾT ĐÃ CÓ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG.

 

Trực tiếp từ kênh Youtube của Vatican

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.