Lượt xem: 2,244 - Ngày đăng: (06/06/2013)

Các bài suy niệm Chúa nhật X thường niên - C

 


 

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN C

Lời Chúa: 1V 17, 17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17

 

>> Tải về tại đây

 

MỤC LỤC

1. Nain. 2

2. Thiên Chúa đã viếng thăm dân của Người 4

3. Sự thương xót của Chúa sự sống. 11

4. Lòng tin nơi dân – R. Gutzwiller. 14

5. Chúa thương dân khổ – Lm. ViKiNi 16

6. Sự sống hay nỗi chết – Thiên Phúc. 19

7. Tình người của Thiên Chúa rất đáng khâm phục. 22

8. Dấu chỉ thành Naim – André Sève. 25

9. Ngài vẫn còn làm phép lạ – Mark Link. 28

10. Suy niệm của Lm. Văn Quy & Lm. Trần Văn Khả. 32

11. Gợi ý suy niệm của Lm. Carôlô. 38

12. Chú giải của Noel Quesson. 40

13. Chú giải mục vụ của Hugues Cousin. 46

Ý cầu nguyện tháng 12 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu xin lòng thương xót Chúa. Xin cho tất cả mọi người có thể kinh nghiệm lòng thương xót Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình, đặc biệt những gia đình đang đau khổ có thể tìm thấy trong sinh nhật của Đức Giêsu một niềm hy vọng.