Lượt xem: 1,737 - Ngày đăng: (08/08/2013)

Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc mới

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vừa công bố một thông cáo về Tự sắc mới của Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan đến “việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.
 
Sau đây là toàn văn Thông cáo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh:
 
Thông cáo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh 
Tự sắc của Đức giáo hoàng Phanxicô
về việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 
1. Hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một Tự sắc về việc ngăn ngừa và chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
 
2. Theo các bước đã được Đức Bênêđictô XVI thực hiện trong lĩnh vực này với Tự sắc ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 để ngăn ngừa và chống lại các hoạt động phi pháp trong các lĩnh vực tài chính và tiền tệ, Tự sắc này tái khẳng định Tòa Thánh cam kết theo đuổi mục tiêu ngăn ngừa và chống lại việc rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
 
3. Đặc biệt, Tự sắc này:
 
– Mở rộng việc áp dụng các luật liên quan của Vatican đến các cơ quan của Giáo triều Rôma, các viện khác và các tổ chức thuộc Tòa Thánh, cũng như các tổ chức phi lợi nhuận được hưởng tư cách pháp nhân theo giáo luật và có trụ sở tại Thành quốc Vatican;
 
– Tăng cường chức năng giám sát và quản lý của Cơ quan Thông tin tài chính;
 
– Thiết lập chức năng giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị thường xuyên tham gia vào các hoạt động tài chính, để đáp ứng một đề nghị của Ủy ban MONEYVAL của Hội đồng châu Âu, và giao chức năng này cho Cơ quan Thông tin tài chính;
 
– Thiết lập Ủy ban An toàn tài chính, có quy chế gắn liền với Tự sắc, nhằm mục đích phối hợp các cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh và Thành quốc Vatican trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Vatican, ngày 08 tháng Tám 2013̣
 
 
(Vatican Radio, 08-08-2013)

Minh Đức

Ý cầu nguyện tháng 12 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu xin lòng thương xót Chúa. Xin cho tất cả mọi người có thể kinh nghiệm lòng thương xót Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình, đặc biệt những gia đình đang đau khổ có thể tìm thấy trong sinh nhật của Đức Giêsu một niềm hy vọng.