Lượt xem: 1,750 - Ngày đăng: (12/12/2013)

Thư mời lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ giáo họ An Thái - xứ Đông Yên

 

Ý cầu nguyện tháng 5 / 2014
  • Ý chung

  • Cầu cho các phương tiện truyền thông trở nên những công cụ phục vụ cho sự thật và hoà bình.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu xin Đức Maria là Ngôi sao loan báo Tin Mừng, hướng dẫn Giáo Hội trong việc rao giảng Chúa Kitô cho mọi dân tộc.