Lượt xem: 2,986 - Ngày đăng: (06/04/2014)

Giáo phận Long Xuyên có tân Giám Mục Phụ Tá


Tòa Giám Mục Long Xuyên Thông Báo

v/v Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản

 

Kính gửi: Quý linh mục tu sĩ, chủng sinh và Anh Chị Em giáo dân giáo phận Long Xuyên.

Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên trân trọng thông báo:

Cha Giuse Trần Văn Toản, giám đốc Trung Tâm Mục Vụ, đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá giáo phận Long Xuyên, và là Giám Mục hiệu tòa Acalisso. Tin vui này vừa được Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố vào lúc 12 giờ 00 tại Rôma, tức 17 giờ 00 ngày 05/04/2014. Ðây thật sự là một hồng ân cao quý cho toàn thể giáo phận.

Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã đoái thương đến giáo phận, xin tri ân Ðức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh vì đã quan tâm tới giáo phận Long Xuyên. Xin mọi người tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho Ðức Tân Giám Mục.

 Long Xuyên ngày 05/04/2014

Văn Phòng Tòa Giám mục

Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Thắng

 


Tiểu Sử Ðức Tân Giám Mục

+Giuse Trần Văn Toản

Sinh ngày                  07-04-1955 tại Quảng Nam

Cha:                            Đaminh Trần Văn Tiến

Mẹ:                             Maria Trần Thị Chỉ

Rửa Tội                      14/04/1955 – tại Nhà Thờ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Rước Lễ Lần Đầu      08/12/1961 – tại Nhà Thờ Bình Cát, kênh B1,

Thêm Sức                   26/12/1965 – tại Nhà Thờ Thái Bình, Xóm Mới

HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

1966 - 1970         Học tại tiểu chủng viện Á Thánh Phụng - Châu Đốc

1970 - 1974         Học tại tiểu chủng viện Têrêxa - Long Xuyên

1974 - 1975         Học Triết Học tại Đại Chủng Viện Tôma Long Xuyên

1975 - 1976         Học Triết Học tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Long Xuyên

1976 - 1977         Học Thần Học tại Tòa Giám Mục Long Xuyên

1977 - 1979         Giúp Xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1979 - 1980         Học Thần Học tại Tòa Giám Mục Long Xuyên

1980 - 1988         Giúp Xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

28/11/1988          Chịu chức Phó Tế do Đức Cha GB. Bùi Tuần

1988 - 1992         Thi hành tác vụ Phó Tế tại Giáo xứ Môi Khôi Láng Sen

16/1/1992           Chịu chức Linh Mục do Đức Cha GB Bùi Tuần

1992 – 1999        Phó giáo xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1999 - 2000         Học tại East Asian Pastoral Institute, Manila Philippine

2000 - 2005         Học tại Đại Học De La Salle ở Manila, Philippines và tốt nghiệp với bằng Tiến Sĩ về Giáo Dục

2006 - 2014         Phục vụ tại Tòa Giám Mục Long Xuyên

                                     Phụ trách dự tu giáo phận

                                     Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ giáo phậnLong Xuyên

                                     Điều phối sinh hoạt của các Ủy Ban và các Ban trong giáo phận

                                     Điều hướng các đoàn thể đạo đức hoạt động trong giáo phận

                                     Giáo sư môn Truyền Giáo Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý


Và đây là bản văn tiếng Ý từ văn phòng báo chí Tòa Thánh:

«Il Santo Padre ha nominato Ausiliare della Diocesi di Long Xuyên, in Vietnam, il Rev. Joseph Trần Văn Toản,Direttore del Centro Pastorale della medesima Diocesi, assegnandogli la sede titolare vescovile di Acalisso. »

 

VESCOVO AUSILIARE DELLA DIOCESI DI LONG XUYÊN (VIETNAM )

 

Il Rev.do Joseph Trần Văn Toản, ènato il 7 aprile 1955 a Thái Bình, nel Nord Vietnam, ma registrato civilmente nella Provincia di Quảng Nam, Diocesi di Đà Nẵng. Ha ricevuto la formazione sacerdotale dal 1966 al 1974, nel Seminario Minore della Diocesi di Long Xuyên, e poi, dal 1974 al 1981, nel Seminario Maggiore della medesima Sede. Ha prestato servizio, per ben 11 anni, nelle parrocchie di Môi Khôi e Thanh Quới (Diocesi di Long Xuyen), in attesa di ottenere il permesso governativo per l’ordinazione sacerdotale.

È stato ordinato sacerdote il 16 gennaio 1992, incardinato nella Diocesi di Long Xuyên.

Dopo l’ordinazione ha svolto i seguenti incarichi:

1992-1999:     Vicario parrocchiale di N.S. del Rosario, Láng Sen, forania di Vĩnh Thạnh, Diocesi di Long Xuyên;

2000-2005:     Studi presso la De La Salle University di Manila, Filippine, ove ha conseguito il Dottorato in Education;

dal 2006:        Direttore del Centro Pastorale e Coordinatore delle attività pastorali e missionarie della Diocesi, Rettore del Seminario Minore di St. Theresa, Insegnante di Missiologia nel Seminario Maggiore interdiocesano di Cần Thơ.

Ý cầu nguyện tháng 8 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hòa bình cho thế giới.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.

Gặp mặt di dân - Ngày của Tình Yêu

Đến hẹn lại lên, vào mỗi độ tháng năm về, khi giáo hội nô nức dâng kính Mẹ Maria những bó hoa tươi thắm, cũng là lúc con dân Thanh Hóa rạo rực chờ đón...

 

Suy niệm CN XV TNC: Ai là người thân cận của tôi?

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI?   Trong đạo Do thái thời Chúa Giêsu, một người được gọi là nhà thông luật thì không thể không...