Lượt xem: 6,123 - Ngày đăng: (07/12/2014)

Các bài hát Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Các Giáo Xứ

Những bài hát của Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Các Giáo Xứ

 

 

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.