Lượt xem: 22,544 - Ngày đăng: (30/12/2014)

Thư phân ưu của Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm - Bùi Chu

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.