Lượt xem: 22,437 - Ngày đăng: (08/10/2015)

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục chính toà giáo phận Kontum và Tân Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long

WHĐ (07.10.2015) – Vào lúc 17g00 hôm nay, thứ Tư 07-10-2015 (tức 12g00 giờ Roma), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm giám mục cho Giáo hội tại Việt Nam như sau:


1/ Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Kontum (Việt Nam) của Đức giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, theo điều 401, §1 của Bộ Giáo luật*.


2/ Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, hiện là chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa - giáo phận Kontum, làm Giám mục chính toà giáo phận Kontum, Việt Nam.

 
  
 
Tiểu sử Đức Tân giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
 
 
15/08/1952:     Sinh tại họ đạo Phú Gia, Hà Nội
 
1954–1963:     Sống tại giáo xứ Bình Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang
 
1963–1972:     Học tại Tiểu chủng viện Thừa Sai Kontum
 
1973–1977:     Học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Đà Lạt
 
1978–1990:     Giúp giáo xứ Bình Cang, Nha Trang
 
07/04/1990:     Thụ phong linh mục tại Nha Trang
 
1990–1993:     Phó xứ giáo xứ Bình Cang, Nha Trang
 
1993–2006:     Phụ trách chủng sinh Kontum tại Sài Gòn
 
2006–2008:     Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp
 
                        và đậu bằng cử nhân Phụng vụ
 
2009:               Thư ký Văn phòng Toà Giám mục Kontum
 
2010–2015:     Chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa, Kontum
 
 
 
3/ Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, hiện là Phó Giám đốc và giáo sư triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ, làm Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam.
 
 
Tiểu sử Đức Tân giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai
 
 
18/05/1954:     Sinh tại Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long
 
1966:               Học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Long
 
                        và sau đó tại Đại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long.
 
1978:               Sống tại gia đình
 
1991:               Tiếp tục học tại Chủng viện Vĩnh Long
 
31/08/1994:     Thụ phong linh mục cho giáo phận Vĩnh Long
 
1994–2004:     Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp
 
                        và đậu bằng tiến sĩ triết học;
 
2004–2008:     Đặc trách ơn gọi tại giáo phận Vĩnh Long
 
Từ năm 2008:  Giáo sư Triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ
 
                        và Đại chủng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Tp HCM.
 
Từ năm 2012:  Phó Giám đốc Đại chủng viện Cần Thơ.
 

 

(Nguồn: http://press.vatican.va)

Ý cầu nguyện tháng 12 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu xin lòng thương xót Chúa. Xin cho tất cả mọi người có thể kinh nghiệm lòng thương xót Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình, đặc biệt những gia đình đang đau khổ có thể tìm thấy trong sinh nhật của Đức Giêsu một niềm hy vọng.