Lượt xem: 5,253 - Ngày đăng: (21/02/2016)

THƯỜNG HUẤN HĐGX GIÁO PHẬN THANH HOÁ

 

Giáo phận Thanh Hoá

 

Ủy Ban Giáo dân

_________________________________________________


THÔNG BÁO

­­­­­­­­­­­­­


THƯỜNG HUẤN HĐGX KHÓA SƠ CẤP

 

 

Thanh hóa, ngày 20 tháng 02 năm 2016

 

Kính thưa quí cha hạt, quí cha và quí HĐGX trong giáo phận!

 

Được sự cho phép của Đức Cha giáo phận, con xin kính gửi đến quí cha thông báo về chương trình THƯỜNG HUẤN HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ KHOÁ SƠ CẤP được tổ chức tại toà giám mục Thanh Hoá, trong hai ngày, bắt đầu từ 7 giờ 00 sáng, thứ 5 ngày 03 đến chiều ngày 04 tháng 03 năm 2016, để quí cha biết và sắp xếp đăng ký người đi thạm dự thường huấn vào dịp tới này.

 

Theo ý Đức Cha, đợt THƯỜNG HUẤN HĐGX  này sẽ tiếp tục thường huấn dành cho khoá SƠ CẤP với lý do là trong dịp vừa qua ở trong giáo phận có một số giáo xứ đã cho bầu lại HĐGX, BHG các giáo họ và một số trong các giáo xứ còn những thành viên chưa đi tham dự khoá SƠ CẤP, nên Đức Cha muốn tổ chức thường huấn khoá SƠ CẤP đợt này cho hết, để cho dịp tới sẽ thường huấn khoá trung cấp cho phù hợp với chương trình của giáo phận.

 

Con kính xin quí cha cho con biết con số người NAM, người NỮ tham dự khoá SƠ CẤP đợt này để con tiện việc thu xếp công việc thường huấn. Xin quí cha có thể đăng ký giúp con số theo số điện thoại của chúng con.

 

Giáo hạt

Tên cha phụ trách

Điện thoại

GIÁO HẠT SÔNG CHU

Cha Gioan B. Phạm Văn Diệu

(phó xứ Phúc Địa)

0969848559

GIÁO HẠT SÔNG MÃ

và GIÁO HẠT CHÍNH TOÀ

Cha Giuse Nguyễn Văn Định

(phó xứ Bằng Phú)

0973146587

GIÁO HẠT NGA SƠN

và GIÁO HẠT MỸ ĐIỆN

Cha Giuse Nguyễn Văn Linh

(phó xứ Tam Tổng)

0986522199

GIÁO HẠT BA LÀNG

Cha Giuse Trịnh Văn Phiên

(quản xứ giáo xứ Ba Làng)

0919007338

 

Vì thời gian thường huấn đã đến gần, xin quí cha cho con biết con số trước ngày 28 - 02 - 2016 để con tiện lo liệu công việc.

Con xin chân thành cám ơn.

 

LINH MỤC ĐỒNG HÀNH

          GIUSE TRỊNH VĂN PHIÊN

Ý cầu nguyện tháng 12 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu xin lòng thương xót Chúa. Xin cho tất cả mọi người có thể kinh nghiệm lòng thương xót Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình, đặc biệt những gia đình đang đau khổ có thể tìm thấy trong sinh nhật của Đức Giêsu một niềm hy vọng.