Lượt xem: 14,128 - Ngày đăng: (04/03/2016)

Cáo Phó: Linh Mục Matthêu Vũ Khởi Phụng, C.Ss.R Từ Trần

 

Nguồn: http://www.trungtammucvudcct.com/web/hotnew.php?id=76

Ý cầu nguyện tháng 12 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu xin lòng thương xót Chúa. Xin cho tất cả mọi người có thể kinh nghiệm lòng thương xót Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình, đặc biệt những gia đình đang đau khổ có thể tìm thấy trong sinh nhật của Đức Giêsu một niềm hy vọng.