Lượt xem: 5,012 - Ngày đăng: (24/07/2016)

Suy niệm CN XVII TNC: Kiên trì và tin tưởng trong cầu nguyện

 Rất nhiều người phàn nàn rằng sao mà mình cầu xin Chúa mãi mà chẳng được gì… Ngược lại, có người xin gì được nấy. Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay mạc khải cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Ngài sẵn sàng lắng nghe lời kêu van của con người. Nhưng điều kiện để được Chúa thương nhậm lời đó là khi cầu nguyện, người ta phải kiên trì, cầu nguyện với lòng khiêm nhường và tin thác tuyệt đối vào Người.

 

Thật vậy, trong bài đọc thứ nhất, bài sách Sáng thế cho chúng ta thấy ông Abraham đã cầu xin Chúa kiên vững, trung tín đến mực độ nào. Sodoma và Gomora là hai thành phố đầy tội lỗi. Thiên Chúa quyết định giáng phạt. Nhưng Abraham đã năn nỉ cầu xin Chúa năm lần bảy lượt: từ 50 người công chính xuống còn 45 người, rồi xuống còn 40 người và cứ thế xuống cho tới còn 10 người. Cuối cùng Thiên Chúa đã chấp nhận lời cầu xin của ông là không phá hủy hai thành này. Cho nên sức mạnh của lời cầu nguyện đó là sự kiên trì và lòng tin.

 

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 11, 9-10). Điều đó cho chúng ta nhận thấy rằng cứ cầu xin mãi với lòng kiên trì và tin tưởng thì cuối cùng Thiên Chúa cũng nhận lời. Nhưng nhiều lúc chúng ta gặp gian nan thử thách, chúng ta chạy đến kêu xin Chúa mãi mà Chúa chẳng đáp lời. Thành thử chúng ta buồn chán, nản lòng, mất niềm cậy trông vào Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần phải suy xét về những điều chúng ta cầu xin với Chúa. Thánh Giacobe tông đồ nói thật chí lý : “Anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (Gc 4, 3). Thật vậy, nhiều lúc chúng cầu xin không có ý ngay lành, mà lại cầu xin với tà ý, xin những điều trái ngược với ý Chúa. Chẳng hạn một người cầu xin Chúa cho đánh trúng lô đề. Một điều cầu xin trái ngược với ý Chúa thì làm sao có thể xảy ra? Chắc chắn là không bao giờ. Hoặc một em học sinh cầu xin Chúa cho thi đỗ đại học, nhưng trong khi đó lại không chịu học hành, thì làm sao có thể thi đỗ? Và khi thi không đạt kết quả thì nản lòng, buồn phiền kêu trách Chúa… Ngược lại có những điều chúng ta cầu xin không có tà ý, nhưng chúng ta thiếu sự kiên trì, thiếu lòng tin vào Chúa thì cuối cùng chúng ta cũng chẳng đạt được điều mà chúng ta cầu xin. Rồi cũng có những điều chúng ta không cầu xin nên chúng ta không có: “Anh em không có, là vì anh em không xin” (Gc 4, 2a). Nhiều người không muốn cầu xin nhưng lại cứ muốn có. Chính vì thế, mỗi người chúng ta phải xác định rõ ràng:

 

Chúng ta cần gì, thiếu thốn gì thì chúng ta cứ cầu xin Chúa. Hãy cầu xin liên lỉ với lòng tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa. Khi đã tin tưởng vào Chúa rồi thì Ngài sẽ ra tay cứu giúp chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có bền tâm vững chí để cầu nguyện hay không? Chúng ta hãy bắt chước Abraham. Ông đã tuyệt đối tin tưởng vào Chúa và kiên trì cầu xin. Hay nói đúng hơn là ông nài xin, năn nỉ Chúa cho đến lúc Chúa phải chấp nhận lời cầu xin của ông. Sở dĩ Thiên Chúa nhậm lời cầu xin của Abraham, bởi vì điều ông cầu xin là chân thành, là yêu thương, không gian dối, không tà ý… Thái độ cầu xin của ông là thái độ khiêm nhường, tín thác và kiên trì.

 

Rồi một điều mà chúng ta cũng cần phải xác tín rõ ràng, đó là Thiên Chúa là Cha. Một người cha vô cùng nhân hậu. Một người cha đầy lòng thương xót. Chính Chúa Giêsu đã xác định, một người cha không thể cho đứa con mình con rắn đang khi nó xin con cá: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?” (Lc 11, 11-12). Hơn nữa, Ngài dùng hình ảnh một người cha trần thế vốn xấu xa mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành để so sánh với Cha trên trời, Đấng đầy lòng yêu thương: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? " (Lc 11, 13). Như vậy, khi chúng ta xác tín vào một Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, thì chúng ta dễ dàng tiếp cận với Ngài, cầu xin với Ngài trong tinh thần tin yêu, phó thác và kiên trung.

 

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để nhờ đó khi chúng con chạy đến cầu xin với Chúa, chúng con hết lòng tin tưởng, cậy trông và bền bỉ trong cầu nguyện. Xin cho chúng con bắt chước tổ phụ Abraham: cầu nguyện trong khiêm tốn, tín thác và kiên trì. Amen.

 

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.