Lượt xem: 27,102 - Ngày đăng: (03/10/2016)

Giáo phận Thanh Hóa: Cáo phó Cha Anrê Nguyễn Văn Thạo

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.