Lượt xem: 3,369 - Ngày đăng: (16/11/2016)

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa: Cáo phó Nữ tu Anê Phan Thị Bảng

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.