Lượt xem: 1,957 - Ngày đăng: (27/11/2016)

Linh mục đoàn giáo phận Thanh Hóa tĩnh tâm thường niên 2016

Từ ngày 21-25/11/2016, các linh mục trong giáo phận Thanh Hóa đã về Tòa Giám Mục để tham dự tuần tĩnh tâm thường niên.Cuộc tĩnh tâm năm nay qui tụ 104 cha đang phục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận, bao gồm cả hai cha dòng Tên đang hiện đang mục vụ tại giáo họ Hòa Chúng, giáo xứ Sầm Sơn. Ngoài ra còn có ba thầy phó tế cũng tham dự tuần tĩnh tâm chung với các cha trong giáo phận.Vị giảng phòng cho linh mục đoàn Thanh Hóa năm nay là đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa.Chủ đề chính của cuộc tĩnh tâm là “Linh mục với sứ vụ loan báo Tin Mừng”. Đây cũng chính là chủ đề mà giáo phận Thanh Hóa sẽ đào sâu trong suốt Năm Thánh Truyền Giáo 2017, nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận.Chương trình tĩnh tâm được chính thức khai mạc với giờ Chầu Thánh Thể tại nhà nguyện của Tòa Giám Mục, do đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự. Ngay sau đó, đức cha Alphongsô đã có bài chia sẻ đầu tiên. Khởi đi từ câu Tin Mừng Luca 5,4: “Hãy ra chỗ nước sâu…”, đức cha Alphongsô đã mời gọi các linh mục  nhìn lại sứ vụ của mình trong viễn cảnh loan báo Tin Mừng, một sứ mạng quan trọng đã làm nên bản chất của Giáo Hội. Ngài nhấn mạnh, các linh mục là những người được trao phó sứ vụ này một cách thiết thực nhất và phù hợp nhất. Tuy nhiên, “ra chỗ nước sâu…” cũng có nghĩa là ra xa bờ, là chấp nhận nguy hiểm với những sóng to gió lớn… và vì thế càng đòi hỏi nơi các linh mục một sự cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa.Chủ đề của tuần tĩnh tâm tiếp tục được đức cha giảng phòng Alphongsô triển khai với một loạt những bài suy niệm: Tầm quan trọng của việc loan báo Tin Mừng, Đức Kitô– người loan báo Tin Mừng lý tưởng, những cách thức loan báo Tin Mừng… Sau mỗi bài suy niệm là những giờ hội thảo để các linh mục có thể đào sâu và chia sẻ kinh nghiệm thực tế mục vụ đặc thù tại mỗi giáo xứ. Sau ba ngày lắng nghe và suy niệm các ý tưởng được gợi ý từ đức cha giảng phòng, thứ Sáu ngày 25/11/2016, linh mục đoàn giáo phận Thanh Hóa bước sang ngày hội thảo mục vụ để kết thúc tuần tĩnh tâm. Hy vọng các cha sẽ lãnh nhận được dồi dào ân sủng Chúa từ tuần tĩnh tâm này để phong phú hóa đời sống tâm linh và dồi dào ý lực mới trong đời sống mục vụ.BTT. GP. Thanh Hóa

Ý cầu nguyện tháng 12 / 2016
  • Ý chung

  • Cầu xin lòng thương xót Chúa. Xin cho tất cả mọi người có thể kinh nghiệm lòng thương xót Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình, đặc biệt những gia đình đang đau khổ có thể tìm thấy trong sinh nhật của Đức Giêsu một niềm hy vọng.