Lượt xem: 1,736 - Ngày đăng: (25/01/2017)

Nghi thức hái lộc thánh 2017

Xin kính gửi quý cha Nghi thức hái lộc thánh 2017:

(xin bấm vào đường dẫn bên dưới để tải về)

/Image/Picture/tu-lieu/NGHI%20THUC%20HAI%20LOC%20THANH%202017%20A4.pdf

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.