Lượt xem: 2,861 - Ngày đăng: (27/02/2017)

Thông báo tuyển sinh của Học Viện Công Giáo Việt Nam cho năm học 2017–2018

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hocvienconggiao@gmail.com - Tel.: 093 890 5015 - 096 725 7483


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC (S.T.B.) VÀ

CAO HỌC THẦN HỌC (S.T.L.)

2017–2018


Để chuẩn bị cho năm học 2017–2018, Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) sẽ mở cuộc thi tuyển sinh viên cho hai lớp:


– Năm I “Chương trình Cử Nhân Thần Học” (S.T.B.). Chương trình Cử Nhân Thần Học kéo dài năm năm, gồm hai năm triết học và ba năm thần học.


– Năm Chuẩn Bị “Chương trình Cao Học Thần Học” (S.T.L.). Chương trình Cao Học Thần Học có chuyên ngành thần học tín lý và thần học Thánh kinh, kéo dài hai năm, không kể Năm Chuẩn Bị.


Mọi thành phần Dân Chúa (linh mục, tu sĩ, giáo dân) đều có thể ghi danh tham dự cuộc thi tuyển.


1. Điều kiện ghi danh


a) Năm I “Chương trình Cử Nhân Thần Học”: Ứng sinh phải có Văn bằng Tú Tài (tốt nghiệp Chương trình Trung Học Phổ Thông, hoặc tương đương), Văn bằng Cử Nhân Đại Học (hoặc một văn bằng tương đương, được đấng bề trên bản quyền chứng thực).


b) Năm Chuẩn Bị “Chương trình Cao Học Thần Học”: Ứng sinh phải có Văn bằng Cử Nhân Thần Học (hoặc đã học hết Chương trình Triết Học và Thần Học tại một đại chủng viện hay học viện có chương trình tương đương).


2. Hồ sơ ghi danh


a) Giấy giới thiệu của đức giám mục giáo phận (linh mục, chủng sinh giáo phận, giáo dân) hay của vị bề trên dòng (tu sĩ), xác nhận đời sống nhân bản và Đức Tin xứng hợp theo ơn gọi và bậc sống. Nếu là hồ sơ của ứng sinh Năm Chuẩn Bị “Chương trình Cao Học Thần Học”, giấy giới thiệu cần cho biết chuyên ngành thần học ứng sinh sẽ theo học.


b) Thông tin cá nhân

– Ngày, tháng, năm sinh

– Nơi sinh

– Thuộc giáo phận hay dòng tu, giáo xứ

– Giấy chứng nhận Rửa Tội, Thêm Sức, Linh Mục, Tu Sĩ...

– Địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ điện thư (e-mail), số điện thoại.


c) Ứng sinh Năm I “Chương trình Cử Nhân Thần Học”: Văn bằng Tú Tài (tốt nghiệp Chương trình Trung Học Phổ Thông, hoặc tương đương), Văn bằng Cử Nhân Đại Học (hoặc một văn bằng tương đương, được đấng bề trên bản quyền chứng thực);


d) Ứng sinh Năm Chuẩn Bị “Chương trình Cao Học Thần Học”: Bảng điểm các môn học của chương trình học tại đại chủng viện hay học viện thần học. Văn bằng Cử Nhân Thần Học (S.T.B.), nếu có.


Toàn bộ hồ sơ có thể:

– Nộp tại văn phòng HVCGVN (lầu 5, số 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần lúc 7g30 - 10g.

– Hoặc gửi dưới dạng pdf qua địa chỉ điện thư của học viện: hocvienconggiao@gmail.com. Bản gốc các văn bằng, giấy chứng nhận sẽ trình Văn phòng Học Viện khi nhập học.


3. Thời gian nhận hồ sơ ghi danh

Từ ngày ra Thông báo (25-02-2017) đến hết ngày 12-5-2017. Sau khi xét duyệt hồ sơ, học viện sẽ gửi thư tới các ứng sinh đã ghi danh, cho biết có đủ điều kiện hay không để tham gia kỳ thi tuyển. Đồng thời, học viện cũng cho biết thời giờ và nơi chốn của cuộc thi.


4. Ngày tổ chức cuộc thi

Thứ Tư – Thứ Năm (07 & 08-6-2017)


5. Nội dung bài thi

a) Năm I “Chương trình Cử Nhân Thần Học”

– Khả năng Việt văn

– Kiến thức căn bản về Đức tin Công Giáo

– Khả năng Anh ngữ – trình độ IELTS 3.0 (cần đạt điểm chuẩn IELTS 3.0 trước khi bắt đầu Chương trình Cử Nhân Thần Học).


b) Năm Chuẩn Bị “Chương trình Cao Học Thần Học”

– Kiến thức tổng quát các môn triết học và thần học

– Kiến thức chuyên ngành tín lý hay Thánh kinh (tùy theo chuyên ngành dự kiến sẽ học)

– Khả năng Anh ngữ IELTS 5.5 (cần đạt điểm chuẩn IELTS 5.5 trước khi bắt đầu Chương trình Cao Học Thần Học; HVCGVN sẽ tạo thêm điều kiện rèn luyện cho các ứng sinh chưa đạt mức độ Anh ngữ nói trên).


Học viện sẽ gửi đến các ứng sinh ghi danh những chỉ dẫn chi tiết hơn về việc chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển Sinh Năm Học 2017–2018.


Ngày 25 tháng 02 năm 2017


Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng

Tổng Thư ký HVCGVN

 

Học Viện Công Giáo Việt Nam

Nguồn: http://hdgmvietnam.org

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.