Lượt xem: 9,665 - Ngày đăng: (11/03/2017)

GPTH: Thông báo về ứng viên lên chức Linh mục và Phó tế

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.