Lượt xem: 12,456 - Ngày đăng: (27/04/2017)

Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa: Cáo phó Sơ Têrêxa Trần Thị Tâm

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.