• Nghị định thành lập giáo phận Thanh Hóa

        NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP GIÁO PHẬN THANH HOÁ.     Pont. N. 1682/1932 THÁNH BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN NGHỊ ĐỊNH   Nhận thấy : Đạo Công Giáo tại Đông Dương trong thời gian gần đây rất...

Tin tức mới nhất