lmgp2015utsint
Giáo phận Thanh Hóa: Thánh Lễ Truyền Dầu

Giáo phận Thanh Hóa: Thánh Lễ Truyền Dầu

Vào lúc 8h00 sáng thứ Ba ngày 11/04/2017, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, giám quản giáo phận Thanh Hóa, đã long   trọng cử hành Thánh lễ làm phép Dầu tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Thanh Hóa. Đồng tế trong thánh lễ có linh mục đoàn Thanh Hóa, quý cha đến từ giáo phận Huế, quý thầy...