Lm doan 201Linh mục đoàn gpthanhhoautsint
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - A

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - A

Lời Chúa: Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20 MỤC LỤC 1. Ý Chúa. 2 2. Nhận ra Đức Kitô. 5 3. Phần quan trọng của cơ thể – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền. 7 4. Đi sau Chúa – Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn. 11

Ý cầu nguyện tháng 8 / 2014
  • Ý chung

  • Cầu cho những người tị nạn, buộc phải rời bỏ quê hương mình vì bạo lực, nhận được sự tiếp đón quảng đại và bảo đảm được các quyền lợi của mình.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các Kitô hữu tại Châu Đại Dương biết hân hoan truyền bá đức tin cho các dân sống trong đại lục mình.

Ngày gặp mặt dự tu giáo phận Thanh hóa 2014

Tòa Giám Mục Thanh hóa, ngày 6.6.2014 Uỷ Ban Ơn Gọi giáo phận đã tổ chức ngày gặp mặt những mầm non ơn gọi đời sống thánh hiến trong giáo phận. Rất đông các bạn trẻ...