lmgp2015utsint
THÁNH LỄ GIỖ CHA THÁNH PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH

THÁNH LỄ GIỖ CHA THÁNH PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH

THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ GIỖ CHA THÁNH PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH ****** Nhân ngày lễ giỗ Cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, giáo xứ Trinh Hà chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng, quý cha,...