Lm doan 201Linh mục đoàn gpthanhhoautsint
Tóm Tắt Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót

Tóm Tắt Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót

  Xem Toàn văn Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương XótTông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót có tên là “Misericordiae Vultus” (Khuôn mặt xót thương) gồm 25 đoạn trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả những điểm nổi bật nhất của lòng thương xót, tập...

Ý cầu nguyện tháng 4 / 2015
  • Ý chung

  • Cầu cho mọi người biết tôn trọng và gìn giữ công trình sáng tạo như một hồng ân của Thiên Chúa.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại cảm nghiệm được sự hiện diện an ủi của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể Hội Thánh.

Du học sinh giáo phận Thanh hóa tại Châu âu gặp mặt truyền thống lần 5

Cứ mỗi độ Giáng Sinh về, mỗi người lại được nhắc nhớ để lại trở thành những người cho và nhận. Cho và nhận, tại bởi chúng ta được nhận và thúc đẩy cho đi từ...

 

Hãy vui lên

Chúa Nhật hôm nay được gọi là Gaudete Sunday. Gaudete trong tiếng Latin có nghĩa là Rejoice trong tiếng Anh và Vui Mừng trong tiếng Việt. Chính vì thế, ngày hôm nay các cha mặc...