trang chủ / Thư viện tài liệu / Suy niệm lời Chúa

Các bài SN CN XXIII và Lễ các thánh tử đạo VN

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19

 

Lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lời Chúa: Kn 3,1-9; 2Cr 4,7-15; Mt 10,17-22

Các bài Suy niệm CN XXXII TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: 2Mcb. 7, 1-2.9-14; 2Tx. 2,16–3,5; Lc. 20, 27-38

Các bài Suy niệm CN XXXI TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: Kn 11,22–12,2; 2Tx 1,11–2,2; Lc 19, 1-10

Các bài Suy niệm CN XXX TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

Các bài suy niệm CN 29 TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: Xh 17, 8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18, 1-8

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

Lời Chúa: Is. 2, 1-5; 1Tm. 2,1-8; Mt. 28,16-20

Các bài suy niệm CN XXVIII TN - C

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - C

Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.