• Nghị định thành lập giáo phận Thanh Hóa

        NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP GIÁO PHẬN THANH HOÁ.     Pont. N. 1682/1932 THÁNH BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN NGHỊ ĐỊNH   Nhận thấy : Đạo Công Giáo tại Đông Dương trong thời gian gần đây rất...

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.

 
 
Tin tức mới nhất