• Slide Show năm C

    Xin Quý Vị chọn đường dẫn bên dưới và tải về những Slide Show năm C:   Link Hướng dẫn download và bỏ màn hình đen cuối trang: https://drive.google.com/open?id=1XfG7SJanjt4boD_bXdsWL3T9vZcLodfsfSiyIK-lzbY Link Slide Show bài hát:   https://drive.google.com/open?id=1d9E3Adr1vWrmE2YCY0ZqGRUgEggeHsvoQHb_60JZNw4

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.

 
 
Tin tức mới nhất