Lm doan 201Linh mục đoàn gpthanhhoautsint

Du học sinh giáo phận Thanh Hóa tại Châu Âu, họp mặt truyền thống lần thứ 6

Cuộc gặp mặt diễn ra tại giáo xứ Việt Nam Paris ngày 28-29/12/2015. Với sự hiện diện của cha Giuse Trần Anh Dũng, đại diện Đức cha giáo phận Thanh Hóa tại Châu Âu, cùng  hai...